Tuesday, October 14, 2008

स्केचिंगला साहीत्य

स्केचिंगला साहीत्य काय वापरायचं ?

तसं म्हणाल तर जे हातात असेल ते व जो कागद मिळेल तो !

पेन्सिल , शाई व पेन्, स्केच पेन, रंग ब्रश काहीही !
०.५ वगैरे ज्या क्लीपने वापरण्या जोग्या पेन्सिली असतात त्या नकोत. कारण त्याने रेषा एकाच जाडीची येते. काढतांना दाब देता येत नाही तुटते.
सर्वात सोयीचे आहे साधी सॉफ्ट पेन्सिल. पाहीजे तशी तासून घेता येते. शार्पनर वापरू नये. त्याचे टोक पटाशी सारखे करून घेतले तर रेषा मनासारखी कमी जास्त जाडीची काढता येऊन वेगळाले परिणाम साधता येतात.

No comments: