Friday, October 17, 2008

'रेखांकन ते रेखाचित्र'

जागतिक किर्तीचे ख्यातनाम चित्रकार श्री. वासुदेव कामत ह्यांनी 'रेखांकन ते रेखाचित्र' नावाचे पुस्तक प्रसिध्द केलेले आहे. संस्कारभारती तर त्यांचे स्थान अत्युच्च आहेच. ते पुस्तक मुळातून वाचावे व नुसतेच वाचू नये तर त्यांनी दिलेल्या सुचना तंतोतंत अंमलात आणल्यात अणि सतत सराव ठेवला तर ही कला कष्टसाध्य आहे अशक्य अजिबात नाही.

No comments: