Friday, February 26, 2010

वस्तू- व -व्यक्ती चित्रणाचे वर्ग कोथरूड,पुणे येथे ,

संस्कार भारती, संभाजी विभाग पुणे, ह्यांच्या विद्यमाने कोथरूड येथे वस्तू आणि व्यक्ती चित्रणाचे वर्ग शनिवार दिनांक २७ मार्च २०१० पासून प्रत्येक शनिवारी दुपारी ३ ते ५ ह्यावेळेत बाल शिक्षण शाळेत सुरू करीत आहोत. ह्या वर्गाचे शुल्क अत्यल्प म्हणजे रुपये २००/- फक्त पूर्ण वर्षासाठी असणार आहेत ( एप्रील ते मार्च ). ह्या वर्गाला येणाऱ्यांना दर रविवारच्या  निसर्गचित्र वर्गालाही उपस्थित रहाता येणार आहे. ह्या वर्गाला अधून मधून मान्यवर चित्रकारांचे मार्गदर्शनही उपलब्ध होणार आहे. ह्या वर्गात १५ वर्षा वरील कोणाही स्त्री पुरूषास प्रवेश घेता येईल. ज्यांना चित्रकलेची मनापासून आवड आहे व नित्य नियमाने सराव करण्याची इच्छा आहे, अश्यांना ह्या वर्गाचा निश्चित लाभ करून घेता येईल. इच्छूकांनी श्री.सुरेश पेठे ह्यांचेशी
ईमेल sureshpethe@gmail.com
अथवा ९८५०४८८६४० ह्या क्रमांका वर संपर्क साधावा.

Wednesday, February 24, 2010

अजून काही रेखांकने

सध्या मी गेले काही दिवस माझ्या मुलीकडे दत्तवाडी येथे रहायला गेलेलो आहे. त्यामुळे माझ्या सकाळच्या हिंडण्याच्या मार्गातही बदल झाला. सिंहगड रोड वरील पु.ल.देशपांडे उद्यान हे माझे ह्या रोड वरील  आवडते ठीकाण. अर्थात माझ्या स्केचबुक लाही पु.ल. ची सहल करावी लागलीच !


१) हे उद्यान मुख्यत्वे चालण्यासाठी आहे. हिरवळ फक्त पहायची ! चालायचे मात्र कॉंक्रीट च्या पायवाटे वरूनच ! अश्याच एका वळणावरील हे रेखांकन .२) हे ही अश्याच एका वळणावरील रेखांकन ! खालून मंजूळ आवाजात पाणी पडू का नकॊ अश्या थाटात , तर वर लाकडाचा भास निर्माण होईल असा कॉंक्रीटचाच पुल वरून ’खळखळ’ पहाण्य़ासाठी केलेला.


 
३) हा एक मानव निर्मित छोटासा धबधबा ! मला रेखांकनाला विषय तर मिळाला. एकूण हे पूर्ण उद्यान जपानी पध्दतीने केलेले आहे. विस्तृत भाग व हिरवळी मुळे मन मात्र प्रसन्न होते.


४) हे मात्र मी जलरंगात केलेले चित्र आहे. थोडासा रंगांचा शिडकावा कसा आहे ह्याची कल्पना यावी हा उद्देश. त्या साठी काढलेले एका कृत्रिम पुलाचे चित्र !  for a change.
कसे वाटले जरूर कळवा मात्र !


Monday, February 22, 2010

व्यक्तीचित्रण

आज मी येथे पेन्सिलीने काढलेल्या एका व्यक्ती चित्रणाचे चार भागात विवरण देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. अश्या पध्दतीने करीत असलेले विवरण आपणास किती आवडले ? तसेच त्यात आपणास काही त्रुटी आढळली आहे का? आपणास काही शंका असेल तर त्या इथे विचारल्या जाणे अपेक्षित आहे, म्हणजे त्यावर अधिक चर्चा करता येईल.१) इथे फक्त चेहऱ्याच्या बाह्य आकारा कडे लक्ष दिले असून, ते कागदावर रेखाटताना चेहेऱ्या वरील महत्वाच्या अवयवां ची निश्चिती करण्याचा प्रयत्न केला आहे.२) पुढल्या भागात चेहऱ्यावर पडलेल्या उजेडा मुळे तयार झाल्रेले फिकट व गडद छटांचे भाग ओळखून हळू हळू त्याची विभागणी करीत ते कागदावर उमटविण्याचा येथे प्रयत्न केला आहे.३) ह्या तिसऱ्या भागात बहुतांश भाग पूर्ण करीत आणलेला आहे, मात्र एक डोळा लहानल्या सारखा वाटतोय.4)४) ह्या चवथ्या भागात तो भाग खोड रबराचे साह्याने हळूवार हाताने दुरूस्त केला आहे, खरे तर मूळ रेखाटनातच हे काम व्हायला गवे होते. बाकीच्या भागाच्या छटा जुळवून चित्र पूर्ण केले आहे.

वरील चित्र एका फोटोवरून काढलेले असले तरी समोर एखाद्या व्यक्तीला बसवून  देखिल ह्याच पध्दतीने चित्र काढता येईल


Monday, February 15, 2010

पेन्सिल स्केचिंग्स
गेल्या आठवड्यात तील .....ही पहा काही स्केचिंग्स ची झलक.


Friday, February 5, 2010

ज्येष्ठ नागरिक संघ वाढदिवस

२७ जानेवारी, त्या दिवशी आमच्या ज्येष्ठ नागरिक संघाचा १७ वा वाढदिवस होता. मी त्या आधी चार दिवस नाशिक - त्र्यंबकेश्वर ला आमच्या संस्कार भारतीचे निवासी शिबीर होते तिथे गेलेलो होतो.
संघाच्या वाढदिवसाला सकाळी ९ ला सुरुवात झाली. नास्ता होऊन खेळ आदि सुरू झाले. मी मात्र माझे स्केच बुक घेतले व स्केचेस सुरू करणार तोच माझे मित्र माझ्या जवळ आले. माझ्या कडून चित्र काढून घेण्यास ते  उत्सुक होते. मधला वेळ अत्यंत कमी म्हणजे जेम तेम अर्धा तासच होता पण मी तयार झालो. तेव्हढ्या वेळेत तिघांची स्केचेस काढून झाली. खाली ती क्रमाने देत आहे,

.आणि मग ’भाषणांचा’ कार्यक्रम सुरू झाला पण मला निमूट्पणे ऐकत बसण्या खेरिज तरुणोपाय नव्हता.

त्या नंतर मात्र गायनाचा कार्यक्रम  सुरू झाला. गायक होते पं. दरेकर पं. अभिषेकींचे शिष्य . मी सभागृहात शिरे पर्यंत ते तुडुंब भरून गेले . मग मात्र गायकाच्या डाव्या बाजू कडील मागची संयोजकांची खुर्ची मी काबीज केली ! हळू हळू गायन रंगात येऊ लागले...तसे माझे स्केच बुक  मी बाहेर काढले व गायना बरोबर चित्र काढण्यात मी ही रंगत गेलॊ व सरते शेवटी आम्ही सगळेच एकदम समेवर येऊन थबकलो !
.

                                श्री दरेकर

‍हॆच ते चित्र ! आणि हीच त्यावरील त्यांची सही....‍