Tuesday, March 30, 2010

चित्र असेही बनते !

परवां रविवार दिनांक २८ मार्च ला आम्ही निसर्ग चित्रणा साठी फर्ग्युसन महाविद्यालयात जमलो होतो, पण का कोण जाणे कुठलेच दृश्य मनाची पकड घेत नव्हते. आज कसलीशी परिक्षा असावी त्यामुळे इतस्तत:मुले व मुली हिंडत,  वाट पहात जमेल तसा अभ्यास करीत बसलेल्या होत्या. मी मनात शेवटी असा विचार केला की अश्या पध्दतीने समुदाया चे रेखन कधी करायला मिळणार? मी भराभर त्यांची रेखाचित्रे काढू लागलो. ही त्यातलीच  काही रेखा चित्रे  खाली दिली आहेत.


त्या नंतर मुख्य ऍम्फि थिएटर च्या बाजूच्या व्हरांडाचे खांब व कमानी कडे लक्ष गेले व हा विषय मनाला भावला तसेच त्यात आता जिवंत पणा यावा ह्या हेतूने आधीच्या रेखाचित्रांतील काहींना ह्या चित्रात सामावून घेत आजचे चित्र पूर्ण केले.मी नेहमीच प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन निसर्ग चित्रण करीत असतो. मी स्वत: कधीच छायाचित्रांचा उपयोग करीत नाही, मात्र मधे आधे कीवा शेवटी केव्हातरी त्या दृश्याचे छाया- चित्रण करून ठेवतॊ संदर्भा साठी.आता आपण सांगायचे आहे की आपणास हे चित्र कसे वाटले ते ?

Wednesday, March 17, 2010

स्केचेस पेनने

आज मी काही पेन ने काढलेली स्केचेस येथे देत आहे. पेनने स्केच काढताना जवळ जवळ संपूर्ण स्केच आपल्या मनात तयार झालेले असले पाहीजे.हे स्केचिंग करताना दुरुस्तीला वाव रहात नाही. तसेच जो आकार काढू त्याला निश्चिती आलेली असावी...येतेच.