Thursday, August 5, 2010

पोर्ट्रेट स्केच

हे एक साध्या पेन्सिलीने काढलेले पोर्ट्रेट स्केच आहे. परवा एका आमच्या संस्कार भारतीच्या कार्यक्रमात मध्यंतरात थोडा वेळ होता. मी माझ्या मैत्रिणीला सहजच विनंती केल्यावर ती पोज द्यायला तयार झाली आणि पंधरा ते वीस मिनिटात हे पोर्ट्रेट स्केच तयार झाले !