Friday, February 5, 2010

ज्येष्ठ नागरिक संघ वाढदिवस

२७ जानेवारी, त्या दिवशी आमच्या ज्येष्ठ नागरिक संघाचा १७ वा वाढदिवस होता. मी त्या आधी चार दिवस नाशिक - त्र्यंबकेश्वर ला आमच्या संस्कार भारतीचे निवासी शिबीर होते तिथे गेलेलो होतो.
संघाच्या वाढदिवसाला सकाळी ९ ला सुरुवात झाली. नास्ता होऊन खेळ आदि सुरू झाले. मी मात्र माझे स्केच बुक घेतले व स्केचेस सुरू करणार तोच माझे मित्र माझ्या जवळ आले. माझ्या कडून चित्र काढून घेण्यास ते  उत्सुक होते. मधला वेळ अत्यंत कमी म्हणजे जेम तेम अर्धा तासच होता पण मी तयार झालो. तेव्हढ्या वेळेत तिघांची स्केचेस काढून झाली. खाली ती क्रमाने देत आहे,

.आणि मग ’भाषणांचा’ कार्यक्रम सुरू झाला पण मला निमूट्पणे ऐकत बसण्या खेरिज तरुणोपाय नव्हता.

त्या नंतर मात्र गायनाचा कार्यक्रम  सुरू झाला. गायक होते पं. दरेकर पं. अभिषेकींचे शिष्य . मी सभागृहात शिरे पर्यंत ते तुडुंब भरून गेले . मग मात्र गायकाच्या डाव्या बाजू कडील मागची संयोजकांची खुर्ची मी काबीज केली ! हळू हळू गायन रंगात येऊ लागले...तसे माझे स्केच बुक  मी बाहेर काढले व गायना बरोबर चित्र काढण्यात मी ही रंगत गेलॊ व सरते शेवटी आम्ही सगळेच एकदम समेवर येऊन थबकलो !
.

                                श्री दरेकर

‍हॆच ते चित्र ! आणि हीच त्यावरील त्यांची सही....‍

3 comments:

Kaps said...

अप्रतीम !!

कांचन कराई said...

छान आहेत चित्रं.

Sampada said...

kaka aaj prathamch tumacha sketching cha blag pahila. chhan aahe. kala hi uttam!